Wat beteken Biblaridion?

Biblaridion is die Grieks vir 'Klein Boekie'

books-feature-BYBELSTUDIE-BOEKE boeke-feature-GEESTELIKE-BOEKE-AFR boeke-feature-small-ander-afr boeke-feature-KINDER-BOEKE-AFRboeke-feature-small-akademia-afr

The Dream that came True

Posted in Resensies & Bekendstellings

The fourth of five thrilling adventures with God written by Jeannie Little. Listen to mom or dad reading this exciting story while you colour the pictures. The author is also the illustrator of the wonderful pictures.

The Dream that came True

Ons kom van ver

Posted in Resensies & Bekendstellings

Bybelstudie oor Handelinge 1-12, geskryf aan die Paulus-gemeente in Efese. Lukas skryf in ongeveer 110 n.C. aan vierde geslag gelowiges wat na Paulus se dood vrae het oor wie hulle is en waar hulle vandaan kom. Soos hulle, hoor ook ons baie jare later: julle is diep gewortel, julle is God se instrumente, julle leef teen die stroom, dien die Here waar julle is ... om meer te hoor, bestel!

Ons kom van ver